LÖSENx9000 är en smidig lösenordshanterare som bara funkar. Smidigt som tusan.

LÖSENx9000 är den mest tillförlitliga lösenordshanteraren på marknaden. Ingen L9K-server har någonsin läckt information. Den är, per alla praktiska definitioner av orden, totalt säker och inkapabel till läckage.